Coaching

Jeśli myślisz, że coś możesz lub czegoś nie możesz, za każdym razem masz rację

Henry Ford

Coaching jest narzędziem samopoznania i może ułatwić Ci świadome zarządzanie Twoim życiem. Jeśli pragniesz zmian na lepsze, chcesz wreszcie realizować swoje pragnienia i talenty czerpiąc z niepowtarzalnych zasobów jakimi jedynie Ty dysponujesz. Coaching może Ci w tym pomóc zwiększając obszar Twojej samoświadomości. Praca w ramach Coachingu obejmuje:

• Poszerzanie samoświadomości 
(odzyskiwanie kontaktu z Twoją prawdziwą istotą)

• Zmianę przekonań 
(odnalezienie szkodliwych przekonań i zastąpienie ich nowymi)

• Zmianę nawyków 
(identyfikacja i zastąpienie niekorzystnych nawyków nowymi)

• Pracę z językiem 
(świadome posługiwanie się językiem elementem świadomego kreowania rzeczywistości)

• Oswajanie niewiadomej 
(od niewiadomej jako zagrożenie do niewiadomej jako nieskończony potencjał możliwości)

• Opracowanie zindywidualizowanej strategii działania
(jaka jest dla Ciebie najkrótsza droga do osiągnięcia celu)

Biohacking Coaching/Coaching dla zdrowia

Słyszałeś o Biohackingu, ale nie wiesz, co może Ci dać? Chciałbyś poprawić zdrowie i mieć więcej energii, ale nie masz pojęcia, od czego zacząć? Biohacking pozwoli Ci nauczyć się w jaki sposób kształtować zewnętrzne i wewnętrzne środowisko dla optymalizacji zdrowia i maksymalizacji Twojego potencjału. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł ulepszyć takie sfery funkcjonowania jak odżywianie, sen, ruch, umysł oraz zwiększyć poziom dostępnej Ci na co dzień energii. Kompendium Biohacking to sesje, w których wspólnie przeanalizujemy w jaki sposób możesz pozbyć się niesłużących Ci nawyków i stać się najlepszą wersją siebie . Nasza wspólna praca obejmie:

• analizę Twojego dotychczasowego trybu życia (diety, snu, ruchu, wypoczynku) i wprowadzenie stopniowych, optymalnych dla Ciebie zmian w tych sferach

• omówienie najnowszych trendów Biohackingu pozwalających osiągnąć maksymalne rezultaty przy minimalnych nakładach

• sporządzenie zindywidualizowanego planu, który pozwoli Ci krok po kroku wdrożyć w życie nowe, korzystne dla Ciebie nawyki

• wybranie najlepszych dla Ciebie narzędzi Biohackingu, które mogłyby pomóc Ci wdrożyć w życie upragnione zmiany

Coaching Biohakerki/Coaching dla zdrowia Kobiet

Biohacking został stworzony przez mężczyzn, rozwijany jest głównie przez mężczyzn, zaś badania o korzystnym wpływie metod Biohackingu były prowadzone głównie na mężczyznach. Wszystko to sprawia, że „tradycyjny” Biohacking może być wersją zbyt ekstremalną dla kobiet. Dlaczego? Dlatego że nie bierze pod uwagę specyfiki kobiecej energii i cykliczności zmian zachodzących w kobiecym organizmie. Ścisłe stosowanie wielu metod Biohackingu przez kobiety może zaburzać ich naturalny rytm hormonalny i prowadzić do dalszych zaburzeń zdrowotnych. Jeśli więc chcesz się stać Biohakerką te sesje są dla Ciebie. Czego się na nich nauczysz:

• jak możesz zmodyfikować swoją dietę, ćwiczenia fizyczne, sen, otoczenie tak by sprzyjały Twojemu zdrowiu

• w jaki sposób za pomocą najnowszych osiągnięć Biohackingu możesz hakować swoją biologię

• jak zarządzać środowiskiem zewnętrznym tak by stało się optymalne dla Twojego zdrowia

• jak świadomie zarządzać Twoją energią z perspektywy cykliczności, której podlega Twoja biologia

• z czego mogą wynikać Twoje problemy z płodnością, PCO, zaburzenia hormonalne i w jaki sposób mogą przyczyniać się do dalszych (niekorzystnych) zmian w Twoim zdrowiu

• jak wybrać optymalne dla Ciebie metody i narzędzia Biohakingu

W celu umówienia się na konsultację prosimy o kontakt. Cena 200 zł/godzina.