spastyczność

Komora hiperbaryczna w spastyczności

Komora hiperbaryczna w spastyczności

Zastosowanie komory hiperbarycznej w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym nie jest procedurą nową. Istnieją badania potwierdzające skuteczność hiperbarii w redukowaniu spastyczności towarzyszącej różnym schorzeniom neurologicznym. W zaprezentowanym badaniu zbadano wpływ HBOT na 25 dzieci (X=5.6 +/- 1.6 lat) z obustronnym porażeniem kurczowym. W badaniu oceniono następujące funkcje: motorykę dużą (gross motor function mesure, GMFM), motorykę małą (test Jebsena), spastyczność (zmodyfikowana skala Ashwortha), analizę nagrań wideo oraz kwestionariusz dla rodziców.

brainProtokół leczniczy obejmował 20 sesji tlenoterapii hiperbarycznej w ciśnieniu 1.75 ATA przez 60 minut. Dla porównania wyników niemierzalnych przed i po leczeniu zastosowano test Wilcoxona dla par obserwacji. Wyniki pokazały poprawę dużej motoryki w przypadku trzech z pięciu pozycji w teście GMFM (siedzenie, stanie, chodzenie/bieganie/skakanie), poprawę funkcji motoryki małej w przypadku trzech z sześciu testów sprawności ruchowej dłoni (przewracanie kart, poruszanie dużymi klockami, poruszanie obciążonymi puszkami), zmniejszoną spastyczność w trzech z czterech grup mięśni oraz lepszą ocenę rodziców w teście w czterech z dziewięciu pytań.

Doświadczenia dr Machado z centrum hiperbarycznego w Brazylii

Ekipa z centrum hiperbarii tlenowej z Sao Paulo pod kierownictwem dr Machado zajmuje się leczeniem pacjentów neurologicznych od 1979 r. W ciągu pierwszych czterech lat podczas pracy z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia neurologiczne pochodzenia niedokrwiennego badacze zaobserwowali, że najwyraźniejszym i najbardziej powszechnym efektem HBOT była redukcja spastyczności. Rezultaty te u pacjentów z niedowładami potwierdzały zarówno wyniki badań, jak i obserwacje, a ich następstwem okazała się poprawa motoryki.

W latach 1984-85 ekipa zbierała doświadczenia lecząc innych pacjentów – z urazami głowy, niedotlenieniem mózgu czy ze stwardnieniem rozsianym. W przypadku tych pacjentów zaobserwowano podobne rezultaty.

Następnie zespół zdecydował się przyjrzeć efektom HBOT w przypadku dzieci z porażeniem mózgowym. W 1985 r. wybrano grupę 10 dzieci cierpiących na porażenie mózgowe, które ponadto miały problemy z oddychaniem, zapalenie oskrzeli, nawracające zapalenie płuc oraz astmą oskrzelową. Również u tych dzieci zaobserwowano zmniejszenie spastyczności. Ponadto odnotowano poprawę w funkcjach oddechowych – problemy z oddychaniem ustąpiły, co potwierdzono klinicznie.

 

Bibliografia:

Montgomery, D; Goldberg, J; Amar, M, et al. 1999. Effects of hyperbaric oxygen therapy on children with spastic diplegic cerebral palsy: a pilot project. Journal Of The Undersea And Hyperbaric Medical Society, Vol.26, Issue 4, p. 235–242.

Clinically observed reduction of spasticity in patients with neurological diseases and in children with cerebral palsy from Hyperbaric Oxygen Therapy, Machado J.J., Neurological advisor of „Centro Brasileiro de Medicina Hyperbarica”, Rua Bento de Andrade, 70, Sao Paulo, Brazil.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10642070

http://www.hbot.com/article/mcgill-university-pilot-study-hbot-treatment-spastic-diplegia-cerebral-palsy-duplicates