Month: październik 2018

Tlenoterapia w walce z negatywneymi skutkami smogu

Tlenoterapia w walce z negatywneymi skutkami smogu


Zgodnie z danymi GUS-u w ostatnich latach znacznie wzrasta śmiertelność Polaków, zwłaszcza w okresie zimowym (łączna liczba zgonów w styczniu 2017 r. wyniosła o 35 % więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej). Natomiast w pierwszym półroczu 2017 liczba zgonów zwiększyła się o 7 % w stosunku do roku wcześniejszego. Jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy? Okazuje się, że wśród przyczyn dominujących w okresie zimowym, takich jak grypa czy infekcje układu oddechowego, zamarznięcia lub zaczadzenia jest zanieczyszczone powietrze. Jak możemy przeczytać w raporcie GUS-u niebezpieczeństwa wynikające ze smogu to m.in. stres oksydacyjny i uogólniony stan zapalny wraz ze wszystkimi ich konsekwencjami. (…) drobne cząstki pyłu zawieszonego mogą przenikać z pęcherzyków płucnych do krwi, a z krwią do różnych narządów. Prowadzone na zwierzętach badania histopatologiczne pokazują poważne niekorzystne zmiany anatomiczne, np. w mózgu, pod wpływem ekspozycji na pył zawieszony”.

Według raportów Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) Polska jest w czołówce europejskiej jeśli chodzi o problemy z zanieczyszczeniem powietrza. Z danych EEA wynika, że z z tej właśnie przyczyny w Polsce co roku przedwcześnie umiera niemal 45 tys. osób (co stanowi prawie 12 % całkowitej liczby zgonów). Dodatkowo stężenia wywołującego nowotwory benzo-a-pirenu są u nas najwyższe.

Do grupy najbardziej narażonej na niekorzystne działanie smogu należą dzieci, osoby starsze. Dodatkowo osoby aktywne fizycznie, bowiem wysiłek fizyczny przyspiesza i pogłębia oddychanie przez co wdychamy więcej szkodliwych cząstek. Przewlekłe narażenie na wysokie stężenia pyłu zawieszonego może prowadzić do pojawienia się przewlekłej zaporowej choroby płuc a także zmniejszenia sprawności i wydolności płuc. Krótkoterminowa ekspozycja na wysokie stężenia może nasilać objawy chorób płuc, różnych chorób alergicznych oraz chorób serca, a dodatkowo zwiększać podatność na infekcje dróg oddechowych.smog 1

Wszystko to nie wygląda optymistycznie. Ale na szczęście istnieją sposoby, by dostarczyć organizmowi zbawiennie działający tlen, zwłaszcza w przypadku tych osób, którym siedzący tryb życia nie pozwala na systematyczny trening – jest to tlenoterapia hiperbaryczna. Zabiegi w komorze pomagają nam usunąć z organizmu nagromadzone toksyny oraz poprawiają ogólny stan zdrowia naszych narządów. Dzięki temu organizm lepiej radzi sobie z ekspozycją na niekorzystne warunki środowiskowe. Pamiętajmy o tym teraz, gdy zaczyna się sezon grzewczy, a co za tym idzie – okres największego zagrożenia smogiem.

Bibliografia:

http://www.politykazdrowotna.com/14824,z-powodu-smogu-w-polsce-rocznie-umiera-45-tys-osob