komora hiperbaryczna

Komora hiperbaryczna w spastyczności

Komora hiperbaryczna w spastyczności

Zastosowanie komory hiperbarycznej w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym nie jest procedurą nową. Istnieją badania potwierdzające skuteczność hiperbarii w redukowaniu spastyczności towarzyszącej różnym schorzeniom neurologicznym. W zaprezentowanym badaniu zbadano wpływ HBOT na 25 dzieci (X=5.6 +/- 1.6 lat) z obustronnym porażeniem kurczowym. W badaniu oceniono następujące funkcje: motorykę dużą (gross motor function mesure, GMFM), motorykę małą (test Jebsena), spastyczność (zmodyfikowana skala Ashwortha), analizę nagrań wideo oraz kwestionariusz dla rodziców.

brainProtokół leczniczy obejmował 20 sesji tlenoterapii hiperbarycznej w ciśnieniu 1.75 ATA przez 60 minut. Dla porównania wyników niemierzalnych przed i po leczeniu zastosowano test Wilcoxona dla par obserwacji. Wyniki pokazały poprawę dużej motoryki w przypadku trzech z pięciu pozycji w teście GMFM (siedzenie, stanie, chodzenie/bieganie/skakanie), poprawę funkcji motoryki małej w przypadku trzech z sześciu testów sprawności ruchowej dłoni (przewracanie kart, poruszanie dużymi klockami, poruszanie obciążonymi puszkami), zmniejszoną spastyczność w trzech z czterech grup mięśni oraz lepszą ocenę rodziców w teście w czterech z dziewięciu pytań.

Doświadczenia dr Machado z centrum hiperbarycznego w Brazylii

Ekipa z centrum hiperbarii tlenowej z Sao Paulo pod kierownictwem dr Machado zajmuje się leczeniem pacjentów neurologicznych od 1979 r. W ciągu pierwszych czterech lat podczas pracy z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia neurologiczne pochodzenia niedokrwiennego badacze zaobserwowali, że najwyraźniejszym i najbardziej powszechnym efektem HBOT była redukcja spastyczności. Rezultaty te u pacjentów z niedowładami potwierdzały zarówno wyniki badań, jak i obserwacje, a ich następstwem okazała się poprawa motoryki.

W latach 1984-85 ekipa zbierała doświadczenia lecząc innych pacjentów – z urazami głowy, niedotlenieniem mózgu czy ze stwardnieniem rozsianym. W przypadku tych pacjentów zaobserwowano podobne rezultaty.

Następnie zespół zdecydował się przyjrzeć efektom HBOT w przypadku dzieci z porażeniem mózgowym. W 1985 r. wybrano grupę 10 dzieci cierpiących na porażenie mózgowe, które ponadto miały problemy z oddychaniem, zapalenie oskrzeli, nawracające zapalenie płuc oraz astmą oskrzelową. Również u tych dzieci zaobserwowano zmniejszenie spastyczności. Ponadto odnotowano poprawę w funkcjach oddechowych – problemy z oddychaniem ustąpiły, co potwierdzono klinicznie.

 

Bibliografia:

Montgomery, D; Goldberg, J; Amar, M, et al. 1999. Effects of hyperbaric oxygen therapy on children with spastic diplegic cerebral palsy: a pilot project. Journal Of The Undersea And Hyperbaric Medical Society, Vol.26, Issue 4, p. 235–242.

Clinically observed reduction of spasticity in patients with neurological diseases and in children with cerebral palsy from Hyperbaric Oxygen Therapy, Machado J.J., Neurological advisor of „Centro Brasileiro de Medicina Hyperbarica”, Rua Bento de Andrade, 70, Sao Paulo, Brazil.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10642070

http://www.hbot.com/article/mcgill-university-pilot-study-hbot-treatment-spastic-diplegia-cerebral-palsy-duplicates

Wpływ komory hiperbarycznej na atopowe zapalenie skóry (AZS)

Wpływ komory hiperbarycznej na atopowe zapalenie skóry (AZS)

Zabiegi hiperbarii tlenowej stosuje się z powodzeniem w leczeniu najróżniejszych problemów skórnych. Mechanizm oddziaływania hiperbarii tlenowej na skórę i błony śluzowe wynika z reakcji zachodzących na poziomie subkomórkowym, komórkowym oraz tkankowym. U podstaw wszystkich tych procesów leży stymulacja uwalniania czynników odpowiedzialnych za gojenie się tkanek, poprawa utlenowania tkanek oraz wiele innych efektów związanych z reakcjami biochemicznymi i procesami wewnątrzkomórkowymi.

Zgodnie z badaniami opublikowanymi całkiem niedawno tlenoterapia hiperbaryczna znacząco łagodzi zmiany AZS. Wiąże się to z ochronna rolą reaktywnych form tlenu treatment-1327811_640 (ang. Reactive Oxygen species, ROS) w chorobach o podłożu zapalnym. Doświadczenia przeprowadzone na myszach ze zmianami skórnymi o podłożu AZS pokazały, że leczenie w komorze hiperbarycznej znacznie zmniejszało zmiany skórne. Dla porównania, te same zmiany leczono kortykosterydem prednicarbate, jednak efekty, w porównaniu z HBOT, okazały się bardzo słabe.

Zatem zarówno badania, jak i nasz doświadczenie pokazują, że tlenoterapia hiperbaryczna może być z powodzeniem stosowana z leczeniu chorób najróżniejszych chorób skórnych.

Bibliografia:

Hyperoxygenation attenuated a murine model of atopic dermatitis through raising skin level of ROS, Kim HR, Kim JH, Choi EJ, Lee YK, Kie JH, Jang MH, Seoh JY. PLoS One. 2014 Oct 2;9(10):e109297. doi: 10.1371/journal.pone.0109297. eCollection 2014

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25275529

Sieroń A, Cieślar G, Kawecki M, Zarys medycyny hiperbarycznej, α–medica press, Bielsko-Biała, 2006.

Komora hiperbaryczna w walce z wirusami

Komora hiperbaryczna w walce z wirusami

virus-1812092_640Powszechnie mówi się o tym, że tlenoterapia hiperbaryczna pomaga zwalczać niechciane infekcje bakteryjne oraz grzybiczne. Rzadziej wspomina się o tym, że hiperbaria tlenowa ma duży potencjał jeśli chodzi o walkę z wirusami. A tak właśnie jest. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w Lifeforce Hyperbaric Medical Clinic w Baltimore zabiegi w komorze hiperbarycznej skutecznie zmniejszają populację wirusów. W celu określenia wirusobójczego potencjału tlenoterapii hiperbarycznej, autorzy badania przeprowadzili próby ilościowe ex vivo oraz in vivo na osoczu krwi zainfekowanym wirusem HIV oraz w komórkach jednojądrowych krwi obwodowej. W wyniku badania okazało się, że populacja wirusów w zainfekowanych komórkach zmniejszyła się znacznie. Rezultaty badań potwierdzają wirusobójcze działanie komory hiperbarycznej. Ale nie tylko one – również nasza praktyka. Nasi pacjenci rzadziej zapadają na infekcje wirusowe, a jeśli już się to im zdarzy, przechodzą je łagodnie i szybko wracają do zdrowia.

 

Bibliografia:

1:J Assoc Nurses AIDS Care. 1996 Jan-Feb;7(1):43-5> HIV Antiviral Effects of Hyperbaric Oxygen Therapy. Reillo MR, Altieri RJ

 

Komora hiperbaryczna w walce z migrenowymi bólami głowy

Komora hiperbaryczna w walce z migrenowymi bólami głowy

Migrenowe bóle głowy wciąż stanowią wyzwanie dla medycyny. Dolegliwość, na którą może cierpieć nawet do 20 % populacji, okazuje się bardzo trudna do leczenia. Środki przeciwbólowe, o ile w ogóle działają, usuwają bądź redukują jedynie objawy choroby. Ale nawet one często bywają nieskuteczne. Czy tlenoterapia hiperbaryczną jest nadzieją dla migrenowców – badania wskazują, że jest to bardzo możliwe. Zabieg w komorze hiperbarycznej zmienia ilość krwi dopływającej do mózgu podczas epizodu migrenowego. Ponadto HBOT w korzystny sposób wpływa na poziom niektórych neuroprzekaźników odpowiedzialnych za wywoływanie ataków (serotonina i substancja P).

Najprawdopodobniej migrena związana jest z genetyczną predyspozycją do nadmiernej reakcji neuronaczyniowej mózgu. Ból poprzedza skurcz naczyń mózgowych, po czym w dalszym etapie następuje ich nadmierne rozszerzenie wraz ze zwiększoną przepuszczalnością, prowadzące do napadu bólowego.

W wyniku serii 9 badań, w których udział wzięło 201 uczestników, okazało się, że tlenoterapia hiperbaryczna skutecznie usuwa ostre stany migrenowe. Badania objęły ocenę normobarycznej oraz hiperbarycznej terapii tlenowej. Terapia normobaryczna polegała na oddychaniu czystym tlenem w ciśnieniu atmosferycznym, podczas gdy w trakcie terapii hiperbarycznej pacjenci oddychali czystym tlenem w podwyższonym ciśnieniu.
Pięć badań porównało terapię hiperbaryczną z placebo w leczeniu migreny; dwa badania porównały teache-19005_960_720rapię hiperbaryczną z placebo w leczeniu klasterowych bólów głowy; dwa badania natomiast były poświęcone zastosowaniu terapii normobarycznej w leczeniu klasterowych bólów głowy.

Zarówno opublikowane badania, jak i praktyka potwierdzają, że komora hiperbaryczna jest skuteczna jeśli chodzi o przerwanie ataku migreny u 80 % pacjentów już po 40 minutach zabiegu. Effedal et al w 2004 r. zaobserwowali, że profilaktyczne stosowanie HBOT zmniejsza ilość napadów i ich natężenie. Liczba pacjentów, którzy odnotowali poprawę, była znacznie większa niż pacjentów poddanych placebo.

 

Bibliografia:

Hyperbaric oxygen in the treatment of migraine with aura, wilson JR, Foresman BH, Gamber RG, Wright T, Headache, 1998 Feb;38(2):112-5

Bennett MH, French C, Schnabel A, Wasiak J, Kranke P, Normobaric and hyperbaric oxygen therapy for migraine and cluster headache. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jul 16;(3):CD005219.

Effedal OS, Lydersen S, Helde G, White L, Brubakk AO, Stovner LJ, A randomized, double blind study of the prophylactic effect of hyperbaric oxygen therapy on migraine. Cephalalgia. 2004 Aug;24(8):639-44.

 

Komora hiperbaryczna w leczeniu niepłodności

Komora hiperbaryczna w leczeniu niepłodności

Niepłodność to coraz częstszy problem wielu rodzin starających się o potomstwo – zgodnie ze statystykami już prawie co piąta para zgłasza się z tym zmartwieniem do lekarza. Przyczyn niepłodności może być wiele. Jedną z nich jest ograniczony dopływ krwi do endometrium wyściełającego jamę macicy. Zbyt cienkie endometrium stanowi przeszkodę w zagnieżdżeniu się zarodka. Jeśli dojdzie do implantacji, niewystarczająca warstwa śluzówki może stać się przyczyną poronienia. Badania potwierdzają, że zastosowanie komory hiperbarycznej zwiększa waskularyzację endometrium umożliwiając odpowiednie zagnieżdżenie się zarodka.

Wpływ hiperbarii tlenowej na grubość endometrium

background-2410669_640Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez ekipę z Uniwersytetu w Belgradzie zabiegi hiperbarii tlenowej zastosowane u kobiet z niewyjaśnioną niepłodnością prowadzą do znacznej poprawy jakości endometrium. W badaniu udział wzięły 32 kobiety z niewyjaśnioną niepłodnością. Pacjentki odbywały sesje w komorze w ciśnieniu 2.3 ATA przez 70 minut przez 7 dni poczynając od 5 dnia cyklu. Wpływ zabiegów na endometrium monitorowano przy użyciu USG dopochwowego. Folikulometria wykazała, że cykle w których zastosowano tlenoterapię hiperbaryczną cechowało grubsze endometrium – w czasie owulacji jego grubość wynosiła 11.0 +/-2.6 mm. Również jakość endometrium okazała się lepsza podczas cykli połączonych z HBOT. Okazuje się więc, że hiperbaria tlenowa dzięki poprawie waskularyzacji endometrium stwarza optymalne warunki dla zagnieżdżenia się zarodka.

Ale to nie wszystko

Często problem niepłodności dotyka również mężczyzn. Zwykle odpowiedzialne za nią są dysfunkcje prostaty prowadzące do niskiej jakości nasienia. Również w tym wypadku na ratunek przychodzi hiperbaria tlenowa zapewniając lepsze utlenienie miejsc dotkniętych hipoksją. Zatem zabiegi w komorze hiperbarycznej stanowią w pełni bezpieczną metodę wspierania niepłodności zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn ponieważ:

 • HBOT dotlenia wszystkie organy i sprzyja optymalnej mikrocyrkulacji
 • sperm-806391_640HBOT gwarantuje optymalną waskularyzację endometrium, a co za tym idzie – jego odpowiednią grubość
 • HBOT wspomaga migrację fibroblastów, mitozę oraz indukuje syntezę kolagenu – procesy niezbędne dla właściwego procesu płodności
 • HBOT działa jak naturalny antybiotyk wzmacniając naturalne mechanizmy obronne organizmu
 • HBOT znacząco zwiększa ilość leukocytów
 • HBOT przyspiesza eliminacje toksyn, która u osób z problemem niepłodności zwykle jest upośledzona
Bibliografia:

Hyperbaric oxygenation as a possible therapy of choice for infertility treatment, Mitrović A1, Nikolić B, Dragojević S, Brkić P, Ljubić A, Jovanović T., Bosn J Basic Med Sci. 2006 May;6(2):21-4

Hyperbaric oxygenation in the treatment of patients with chronic congestive prostatitis and lower fertility, Zadoev SA, et. al., Urologiia. 2001 Jan-Feb;(1):27-30.
Effects of hyperbaric oxygenation on rabbits ‚testes with varicocele’, Guo YL et. al., Zhonghua Nan Ke Xue. 2003 Sep;9(6):443-6, 450., Department of Urology, Xiangfan First People’s Hospital, Xiangfan, Hubei 441000, China.

Glutation – król antyoksydantów

Glutation – król antyoksydantów

Każdy z nas słyszał o antyoksydantach i ich prozdrowotnym potencjale. Zwykle wśród antyutleniaczy wymienia się witaminy C, A i E, flawonoidy czy karotenoidy. Dlatego dobrze wiemy, gdzie ich szukać. Mało natomiast mówi się o glutationie. A szkoda, bo ten tripeptyd zbudowany z reszt aminokwasowych oddziałuje na nasz organizm w niezwykle korzystny sposób – jego optymalny poziom gwarantuje sprawne przebieganie procesów odtruwania organizmu oraz usuwania wolnych rodników. Ponadto zapobiega przedwczesnemu starzeniu, chroni przed chorobami nowotworowymi i neurologicznymi oraz wspomaga pracę układu odpornościowego. Ponieważ suplementacja glutationu nie ma sensu – jest on trawiony i rozkładany na aminokwasy – warto zadbać, by organizm dysponował wszystkimi składnikami niezbędnymi do jego syntezy. Warto też zdawać sobie sprawę, że zabiegi w komorze hiperbarycznej optymalizują proces produkcji glutationu w organizmie.

Budowa, występowanie i funkcje

Glutation jest związkiem organicznym posiadającym silne właściwości antyoksydacyjne. Zbudowany z trzech aminokwasów – cysteiny, glicyny i glutaminy – znajduje się w każdej komórce ludzkiego organizmu i wspomaga jego optymalne działanie. Ponieważ glutation występuje wewnątrz komórki (w przeciwieństwie do pozostałych antyoksydantów) jego działanie jest wyjątkowo silne. Nazywa się go królem antyoksydantów ponieważ bierze udział w wielu funkcjach komórkowych, takich jak detoksykacja, produkcja koenzymów, transport aminokwasów czy funkcjonowanie limfocytów. Dodatkowo glutation posiada wyjątkową właściwość optymalizowania działania pozostałych przeciwutleniaczy, takich jak witamina C i E, koenzym Q10 czy kwas alfa-liponowy. Warto również wspomnieć, że glutation ułatwia syntezę białka, zwiększa uwodnienie komórek oraz zasoby glikogenu mięśniowego. Pomaga również w naprawie komórek zniszczonych przez stres, promieniowanie elektromagnetyczne, zanieczyszczenie środowiska czy infekcje.

Głównym zadaniem pełnionym przez glutation jest ochrona komórek i ich mitochondriów przed zniszczeniami oksydacyjnymi. Ale glutation nie jest jedynie antyutleniaczem – jest również elementem kluczowym w przemianach energetycznych, detoksykacji i prewencji chorób pojawiających się wraz z wiekiem. Niedobór glutationu kojarzony jest z takimi dolegliwościami, jak:

 • choroba Alzheimera
 • choroba Parkinsona
 • choroby autoimmunologiczne
 • nowotwory
 • dysfunkcje mitochondriów
 • astma
 • choroba zwyrodnieniowa stawów
 • przewlekłe zmęczenie

Glutation zwiększa aktywność hormonu wzrostu, optymalizuje spalanie tkanki tłuszczowej, obniża stężenie kortyzolu we krwi i poziom kwasu mlekowego. Zalecany jest również osobom prowadzącym aktywny tryb życia.

Glutation jest najważniejszym nieenzymatycznym czynnikiem antyoksydacyjnym, jakim dysponuje organizm. Występuje w każdej komórce organizmu, a szczególnie bogate w jego zasoby są nerki, wątroba i soczewka oka. Aby jak najdłużej cieszyć się pełnią zdrowia, warto zadbać, by organizm otrzymywał wszystkie niezbędne składniki potrzebne do jego syntezy.

Jak zoptymalizować produkcję glutationu

Produkcja glutationu spada wraz z wiekiem. Jednak istnieją sposoby, by zwiększyć ilość glutationu produkowanego przez organizm. Oto one:

 • spożywanie produktów bogatych w siarkę: brokułów, kapusty, brukselki, kalafiora, czosnku, cebuli
 • vegetables-752153_640suplementacja NAC (n-acetylocysteiną) stanowiącą prekursor dla glutationu
 • suplementacja kwasem alfa-liponowym, który odgrywa istotną rolę w przemianie glutationu z formy utlenionej do formy zredukowanej
 • spożywanie witamin niezbędnych dla właściwej metylacji (witamina B6, B9, B12, biotyna)
 • spożywanie produktów bogatych w selen (orzechy brazylijskie, tuńczyk, sardynki, wątroba, jajka, szpinak)
 • spożywanie ostropestu plamistego
 • spożywanie dobrej jakości białka będącego źródłem cysteiny i aminokwasów uczestniczących w syntezie glutation
Bibliografia:

Haapaniemi, T., Sirsjo, A., Nylander, G., Larsson, J. Hyperbaric oxygen treatment attenuates glutathione depletion and improves metabolic restitution in postischemic skeletal muscle. Free Radic Res. 1995;23:91–101.

http://www.huffingtonpost.com/dr-mark-hyman/glutathione-the-mother-of_b_530494.html

D. Rossignol, Hyperbaric oxygen treatment for inflammatory bowel disease: a systemic review and analysis